Szavazás
Szükség van családsegítőkre?
nincs,az állam majd megoldja minden gondjukat!
Nagyon,mert sokaknak ez az egyetlen segítsége!
csak pénzmosóként működnek,nem?
nem érdekel,szingli vagyok!
ha nem pénzért adják az adományt...

    Ifjúság a jövő családjaiért                              

kulturális közhasznú egyesület

                       adószám:18501300-1-07
 
2007 májusa óta hivatalosan is családi és ifjúsági szervezetként folytatjuk tevékenyégünket. Tényleges
mûködésünk azonban több éves múltra tekint vissza. Céljaink között szerepel, hogy egyesületünk az igazi
családi értékeket óvja, szolgálja, a Székesfehérváron és a régióban élõ hátrányos helyzetû családok, vala-
mint gyermekek, és ifjúság érdekeit képviselje, őket segítse.
Eltökélt szándékunk, hogy politikai háborúk helyett a konkrét szakmai munkában vegyünk részt.
Egyesületünk minden lehetõséget megad a széthulló családokban felnövõ gyerekeknek, hogy a téves utak,
téveszmék, drogok, bûnözés helyett egy értékes, élményekkel, teljes tudással megalapozott életet válasz-
szanak. Segítséget nyújt olyan családok számára, akik elvesznek a hivatali útvesztõk sûrûjében.
Családi szervezetként, adományszervezéssel és továbbítással is foglalkozunk. A velünk kapcsolatban álló
családoknak adományok formájában próbálunk segítséget nyújtani mindennapi anyagi nehézségük megol-
dásában. Gondolunk itt pl: az élelmiszer, ruhanemû, tárgyi adományokra. Nagy figyelmet fordítunk a csa-
ládok lelki fejlõdésének támogatására is. Kell, hogy minden családtag számára nyitva álljon egy ajtó, ahol
mindig szeretettel fogadják a család minden tagját, ahol figyelnek rájuk, és megértik Õket. Egy kedves
szó, egy mosoly, vagy csak egy jó beszélgetés, tapasztalatcsere anyák, feleségek között.
Legszélesebb célcsoportunk azonban nem csak a családok, hanem az ifjúság . Nekik próbálunk olyan
alternatívát nyújtani, ami segítségével érétkésebb, élhetõbb életet valászthatnak maguknak. Kulturális
egyesület lévén nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok és a családok szellemi életének fejlõdésére is. Minden
emberben létezik érdeklõdés valamiféle mûvészeti tevékenység felé. Még akkor is ,ha ezt
jelenlegi életvitele jól elfedi. A fiatalokkal való foglalkozás során ezeket az érdeklõdési köröket is feltérké-
pezzük, és elindítjuk õket ezen irányok felé. Lehetõséget biztosítunk egyaránt a vizuális kultúra, a képzõ,
zene-és mozgásmûvészet megismerésére és gyakorlására . Távlati céljaink között szerepel az
önálló tehetséges mûvészeti tevékenységet folytató gyerekek bemutatkozási lehetõségének megteremtése
is.
Minden pénteken ifi foglalkozást tartunk, aminek a csapatvezetõje magam vagyok. A „gyerekeimmel”
már másfél éve dolgozunk együtt, biztosan állíthatom, hogy ezek a gyerekek, ifik, rendelkeznek azzal az
egyedülálló csapatszellemmel, ami sajnos mára már kihaló félben van. Õk azok, akikre mindig mindenben
számíthatunk.pl: segítik a családi programok lebonyolítását, népszerûsítését. Ez egy húszfõs csapat, akiket progra-
mszervezésre, probléma és -konfliktuskezelésre képeztünk ki. Részt vettek önismereti,
kommunikációs tréningen. Nagy tapasztalattal rendelkeznek, hiszen számos jól sikerült programon segéd-
keztek már.
Ha csak 10 gyermekkel kevesebb a csellengõ fiatalok száma, akkor erõfeszítésünk és a támogatóink anyagi
támogatása nem volt hiába. A programvezetõink, és jó magam sem dolgozom eredmény nélkül. A
legfontosabb az, hogy gyerekek életminõségén sikerült változtatnunk.
Jelenleg egy 206 tagcsaládból , egy húszfõs ifi csapatból, és 30-40 önkéntesbõl álló egyesüle-
tet van szerencsém „vezetni”. Teljesen önfenntartóak vagyunk, nagyon nagy nehézségek árán tudunk, egy-
egy programot megszervezni, e lelkes kis csapatom és jó magam nem adjuk fel, erõn felül teljesítünk. Havi
szinten legalább egy, de néha több családi programot is szervezünk gyerekeknek, ifiknek, családoknak.

Tisztelettel kérek mindenkit,vigyék egyesületünk hírét,hogy minél több családon tudjunk segíteni,hiszen Szabó Dezső szavaival élve:"Minden magyar felelős minden magyarért!"

Szeretettel:

Horváth Ildikó